ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

The Conversion ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጸቒጡ ተዛሪቡ።

          The Conversion ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጸቒጦ ተዛሪቡ።ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ነታ ኣብቲ ክልል ተደኩና ዝነበረት መዓስከር ስተተኛታት ሕጻጽ ድሕሪ ምዕናዋ ኣብቲ ቦታ ን’ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተገልግል ዝነበረ ቤ/ት ማእከላይ ደረጃ ውን ብተመሳሳሊ ስለ ዝበረሰት ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ናይ ትምህርቲ ዕድላቶም ማህሚኑ ተሪፉ ክብል The Conversion ኣብ ገጻቱ ለጢፉ።

          ሃገረ ኢትዮጵያ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ስደተኛታት ከተዕቁብ እኳ እንተጸንሐት ድሕሪ ምምጻእ ስርዓት ኣቢ ኣሕመድ ግን ብዝተገብሩ ዝተፈላለዩ ናይ ግዳም ሓይልታት ንስደተኛታት ካብን ናብን ከብልዎምን ነቲ’ኳ ብ’2016 ምስ ስደተኛታት ዝተገብረ ዝርዝርን ድሒሩ ውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገብረ 9 ውዕላት ንስደተኛታት ናይ ትምህርትን ስራሕን መሬት ናይ ምውናን ዕድላትን ዝብል ቅጥዒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍጹም ወዲቑን ጠፊኡን ከም ዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ።

      እቲ ብ The Conversion ዝፍለጥ ማዕከን ድማ ቀጺሉ ስለዚ’ዮም ድማ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘለዎም ልዑል ሽቕለት ኣልቦውነትን ጸቢብ ዕድላት
ትምህርትን ንመጻኢኦም ከናብሮም ዝኽእል ዓምዲ ብዘይምህላዎም ናብ ብዙሕ ዘይተደለየ ዘይሕጋዊ ስደት ዝመርጹ ክብል መደምደምታ ሂቡ።

መውሃቢ ርእይቶ

ኢመልይኩም ኣይክረአን ኢዩ።