ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ሓድሽ

ዝኽሪ መበል 31 ዓመት ነጻነት ኤርትራ

ሎሚ መዓልቲ መበል 31 ዓመት ዝኽሪ ብዓል ነጻነት ኤርትራ ከነብዕል ከለና፣ ነቲ ህዝብናን ደቁን ከይተሐለሉ ዘካየድዎ መሪርን ሰፍ ዘይብል ከቢድ ጾር ቃልስን፣ ዝተኸፍለ መዘና ዘይብሉ ክቡር መስዋእትን ስንክልናን ብምዝካር፣ እኩብ ድምር ናይዚ ኩሉ ከአ መደምደምታ ምዕራፍ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተገብረሉ ጅግንነታዊ ታሪኻዊ ዕለት ብምዃኑ ኢዩ። እወ አንጻር ኩሎም ሐያላት መኪቱ ዝሰዓረ፣ …

ዝተረፈ ኣንብቡ

መግለጺ ፖሎቲካዊያን ሓይልታት ኤርትራ

መግለጺ ፖሎቲካዊያን ሓይልታት ኤርትራ: ኣብ ልዕሊ ይኩሬን ብሩስያ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ወራር ኲናት: ከምኡ ውን ብሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበ ናይ ሃገራት መርገጺን ውሳነን ድምጺ: ስርዓት ህግደፍ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ውልቀ ምልካውያን ስርዓታት ሓምሻይ ርእሱ ናይ ወራር ደገፍ ኣብ ጎኒ ሩስያ ጠጦው ብምባሉ: ንሃገርና ኤርትራ ጽባሕ ንግሆ ከም ‘ደገፊት ወራር’ ብዝብል ምስሊ …

ዝተረፈ ኣንብቡ