ሮቡዕ , 17 ንሓሰ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ጋዜጣዊ መግለጺ

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ ባይቶ ው.ሓ.ኤ

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ ባይቶ ው.ሓ.ኤ ማእከላይ ባይቶ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ው.ሓ.ኤ)፣ ብዕለት 09 ሓምለ 2022፣ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣቦ መንበር ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብጻይ ተስፋይ ኣለም ፣ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ብምሃብ ፣ ብምኽንያት ኣጋጣሚ ብዓል ዒድ ኣል-ኣድሓ ንብጾት ኣመንቲ ምስልምና ናይ …

ዝተረፈ ኣንብቡ

መግለጺ ኣቦመንበር ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን, ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ።

ዝኸበርኩም መላእ ኣባልት ዞባ እስራኤል ዝኽበርኩ ኣዳለውቲ እዚ መደብ ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መጀመርያ ኣብ ቅንያት ናጽነትና እና ተዘናጋዕና እንመሃረሉ፣ ታሪኽና እነሐድሰሉ፣ ውድባዊ ባህልና እነዕብየሉ፣ ብጻያውን ዜግነታውን ሓላፍነትና እነሐይለሉ መደብ ዝሰራዕኩም መራሕቲ ጨንፈራትን ንኡሳን ጨንፈራትን ከም ኡ’ውን መሪሕነት ዞባ እስራኤል ዝለዓለ ምስጋና ኣለኒ።   እዚ ቅንያት እዚ ፣ ቅንያት …

ዝተረፈ ኣንብቡ

ዝኽሪ መበል 31 ዓመት ነጻነት ኤርትራ

ሎሚ መዓልቲ መበል 31 ዓመት ዝኽሪ ብዓል ነጻነት ኤርትራ ከነብዕል ከለና፣ ነቲ ህዝብናን ደቁን ከይተሐለሉ ዘካየድዎ መሪርን ሰፍ ዘይብል ከቢድ ጾር ቃልስን፣ ዝተኸፍለ መዘና ዘይብሉ ክቡር መስዋእትን ስንክልናን ብምዝካር፣ እኩብ ድምር ናይዚ ኩሉ ከአ መደምደምታ ምዕራፍ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተገብረሉ ጅግንነታዊ ታሪኻዊ ዕለት ብምዃኑ ኢዩ። እወ አንጻር ኩሎም ሐያላት መኪቱ ዝሰዓረ፣ …

ዝተረፈ ኣንብቡ

መግለጺ ፖሎቲካዊያን ሓይልታት ኤርትራ

መግለጺ ፖሎቲካዊያን ሓይልታት ኤርትራ: ኣብ ልዕሊ ይኩሬን ብሩስያ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ወራር ኲናት: ከምኡ ውን ብሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበ ናይ ሃገራት መርገጺን ውሳነን ድምጺ: ስርዓት ህግደፍ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ውልቀ ምልካውያን ስርዓታት ሓምሻይ ርእሱ ናይ ወራር ደገፍ ኣብ ጎኒ ሩስያ ጠጦው ብምባሉ: ንሃገርና ኤርትራ ጽባሕ ንግሆ ከም ‘ደገፊት ወራር’ ብዝብል ምስሊ …

ዝተረፈ ኣንብቡ