ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ዜና

ኢድ ኣእታውነት ስርዓት ኢሰያስ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣጥቢቅና ንኹንን!

ውግእ ብቀጥታ ናይ ደቂ-ሰባት ህይወት ዝቐዝፍ ናይ ጥፍኣት ስራሕ እዩ። ምስኡ ንሂወት መቐጸሊ መነባብሮ ዝዀነ ኩሉ የዕኑ። ሰላምን ቅሳነትን ሕብረተሰብ ከሊኡ ናብ ጥምየትን ስደትን ዘቃልዕ ተግባር እዩ። ዘዕኑ እምበር ዝሃንጽ ኲናት የለን። ብምዃኑ ውግእ ንኸይክሰት ሓያል ቃልሲ ይሓትት።  ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ውግእን ወረ ውግእን እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ …

ዝተረፈ ኣንብቡ

መድረኻዊ ጻዊዔት፡

መድረኻዊ ጻዊዔት፦ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ተዓዛቢ ክኸውን ኣይግባእን!! ኲናት ኣብ መንጎ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ትግራይን ክብሃል ብዝኽእል ብኹሉ መኣዝን ተወሊዑ ኣሎ። ህዝቢን ሰራዊትን ዳግም ይሃልቁ ኣለው። ንብረትን መሰረተ ልምዓትን ይዓንው ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን እና ተሃደኑ ገንሽል ናይ ሓደ ብዂናት ዝሰኸረ ሓሳድ መራሒ ኮይኖም ኣለው። ስርዓት ኢሰያስ ኣብ …

ዝተረፈ ኣንብቡ

ኣብ ከተማ ዓዲ–ግራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ከቢድ ሽግር ከምዘለው ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና የራጋግጽ።

ኣብ ከተማ ዓዲ–ግራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ከቢድ ሽግር ከምዘለው ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና የራጋግጽ። ኣብ ከተማ ዓዲ–ግራት ዝርከቡ ዜጋታትና ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ መላእ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕጽዋን ክባን፡ ኣብ ልዕሊ እዞም ዜጋታት ዝወርድ ዘሎ ድርብ ኣደራዕ ዝኸፍአ ምዃኑ ዜጋታትና ብምረት ይገልጹ ኣለው። ቅድሚ ክልተ ዓመት ማለት ኩናት ቅድሚ ምውላዑ …

ዝተረፈ ኣንብቡ