ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ርእሰ ዓንቀጽ

ኢድ ኣእታውነት ስርዓት ኢሰያስ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣጥቢቅና ንኹንን!

ውግእ ብቀጥታ ናይ ደቂ-ሰባት ህይወት ዝቐዝፍ ናይ ጥፍኣት ስራሕ እዩ። ምስኡ ንሂወት መቐጸሊ መነባብሮ ዝዀነ ኩሉ የዕኑ። ሰላምን ቅሳነትን ሕብረተሰብ ከሊኡ ናብ ጥምየትን ስደትን ዘቃልዕ ተግባር እዩ። ዘዕኑ እምበር ዝሃንጽ ኲናት የለን። ብምዃኑ ውግእ ንኸይክሰት ሓያል ቃልሲ ይሓትት።  ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ውግእን ወረ ውግእን እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ …

ዝተረፈ ኣንብቡ

ሽዱሽተ ተቓወምቲ ኤርትራውያን ውዳባት ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ህሉው ጥሕሰት ዶብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ

ሽዱሽተ ተቓወምቲ ኤርትራውያን ውዳባት ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ህሉው ጥሕሰት ዶብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገዛኢ ስርዓት ጃንዳ፡ ዲክታቶርያዊ ስርዓት እሳያስ ኣፍወርቂን ጭፍራኡን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ብጭካነ ረጊጽካ ብምምብርካኽ ንምግዛእን ከምኡ’ውን ንምውራድን፡ ብኽብርን ነጻነትን ኣብ ሃገሩ ናይ ምንባር መሰረታዊ መሰሉ ሓሪምዎ ይርከብ። ኣብ ወጻኢ ድማ ንዝምድና ሕዝቢ ኤርትራን …

ዝተረፈ ኣንብቡ

ውድባዊ መግለጺ ውዱብ ሓድነት ኤርትራውያን ብመኽንያት ሓደ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ውድባዊ መግለጺ ውዱብ ሓድነት ኤርትራውያን ብመኽንያት ሓደ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበርካ ሓፋሽ ህዝብና፣ ባሕቲ መስከርም ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፣ ምልክት ኒሕን ሓቦን፣ መድረኽ ሕራነን ንመግዛእቲ ዘይተምበርካክነትን ፡ ምልክት ኩልንተናዊ ቃልስን ኢያ። ህዝብና እቲ ንዘመናት ዝደለዮ ምምላስ ናጽነቱን ክብረቱን፣ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛኣቲ ምስ ተሰጋገረ፣ ብሰለማዊ ቃልሲ ከረጋግጾም …

ዝተረፈ ኣንብቡ

ንስስን ክንሕይል፡ ንጽቡቕና ንሞጉስ ንሕመቕና ንመንቑስ

ንስስን ክንሕይል፡ ንጽቡቕና ንሞጉስ ንሕመቕና ንመንቑስ   ሰባት ኣሽምባይዶ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታን ኣተሓሳስባን ተጠርኒፎምን ንናይ ሓባር ዕላማ ክቃለሱ ዝወሰኑን፡ ካብ ሓንቲ ማህጸንን ስድራቤትን ዝተወልዱን ብሓባር ዝነብሩን ሰባት እውን ኣብ እዋን መግቢ፡ ድቃስን ካልእ ዕለታዊ፡ ተግባራትን ምኹራይን ምጉናጽን ከርእዩ ንቡር ኢዩ። ይኹን እምበር እታ ካብ ሓደ ኣቦን ኣደን ብምውላዶም ዘይትብተኽ …

ዝተረፈ ኣንብቡ