ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

“ጓል በጊዕን በጊዕን፡ ‘ዒሕ’ እናበላ ይብልዓ!”

“ጓል በጊዕን በጊዕን፡ ‘ዒሕ’ እናበላ ይብልዓ!”
ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ዓቢ ኣቦ፡ ኣብ ሓቅነቶም፡ ኣብ መስቀሎም፡ ኣብ እምነቶም፡ ኣብ ቃል ህዝቦም ጸኒዖም ሓሊፎም ኣሎዉ። ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፣ ብጹእ ወ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ።!
እዞም ኣቦና፡ ኣይሞቱን። ኣዕሮፎም እዮም። ሰማእት ድማ እዮም። ንስለ እምነቶም፡ ንስለ ሓቅነቶም፡ – ኣብ ሓቂ ጸኒዖም ስለ ዝሓለፉ። እቲ ዝሞተ፡ እቲ ንሓቂ ክቐብር ሕጊግ ዝበለ – ንሓደ ዕቁድን ፈረቓን እዩ፡ ‘ሞይቱ’ ዝበሃል። ኣቦና ግን፡ ብልክዕ ኣይሞቱን፣ ኣዕሪፎም እዮም። እቲ ዘየዕረፈ፣ እቲ ገባሪ ኵፉእ! ጥፉእ – ስሑግ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ስርዓተ- ውልቀ ምልኪ እዩ።
ናይ ኣቦና፡ ብጹእ ወ ቕዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ሞት፡ ምስ ሰማእትነት እዩ ዝሕሰብ፡ ብሓቂ ድማ ናይ ሰማእት ገድሊ ኣሕሊፎም፡ ንእምነቶምን ንሓቅነቶምን ከይተጻዕቱ ንጸላእቶም ዘሕፈሩ ሰብኣውነት ዘርኣዩ ኣቦ እዮም።
ደጊም ኣቦና፡ ነቲ ሓቃዊ እምነት ገዲፎምልና ሓሊፎም ኣለዉ። እቶም ዝተረፍና ድማ ከም ናይ ኣቦና፡ ኣብ ሓቅነት ክንጸንዕ ኣብ መስመሮም ክንሰምር፡ በዛ መዓልቲ ዕረፍቶም፣ እቶም ጌና ዘየዕረፍና ዓቢ ዕዮ ገዛ ይጽበየና ኣሎ።
እዚ ዘሎ ስርዓት ውልቀ መላኺ፡ ንሃገረ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን – ዘሳጻጽን ዘባድምን ጥራይ ኣይኰነን፣ ንጸለይቲን ሰገድትን ምእመናን፡ እንትርፎ ገዳምን መስጊድን ካልእ ዘይፈልጡ እውን ዝስውር፡ ዝጨዊ፡ ዝቐትል ስርዓት እዩ ዘለና። ስለዚ ነዚ ቀታሊ ስርዓት ክንኣልዮ እምበር፡ ክሳብ ኵልና ንቕተል እንጽበየሉ ምኽንያት የብልናን።
“ጓል በጊዕን በጊዕን፡ ‘ዒሕ’ እናበላ ይብልዓ!” ከም ዝብሃል፣ ደጊም ዛንታ ኣንበሳ እምበር፡ ዛንታ በጊዕ እንደግመሉ መድረኽ ኣይክህልወናን እዩ። እቲ ምንታይ ካብ ዘመነ ምኒን ናብ ዘመነ ሕኒን እንሰጋገረሉ መድረኽ ስለ ዝኣኸለ።
“ድሕሪ ኣቦኻ ሞት ጊደኻ፣” ከም ዝብሃል፡ ኣቦና፡ ኣብ ሓቅነቶም ብሓቅነቶም ሓሊፎም ኣለዉ። ነቲ ናቶም ሓቅነት፡ ነቲ ናቶም ተወፋይነት ተኸቲልና ድማ፡ ሃገርን ህዝቢን ንምውሓስ፣ ኵልና ንለዓል፡ ዝተወጽዐ ህዝብና ሕጂውን “ንፍታሕ” ብደቃይቕ ዝጽበ ዘሎ እዩ። ነቦና ብጹእ ወ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም። ንሕና ድማ፡ ንሓቅነቶምን እምነቶምን ንስዕብ ይበለና። ‘ኣሜን ኣሜን ኣሜን’
ውድብ፥ ሓድነት ኤርትራውያን!!