ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንህዝብና ናብ ዲቕ ዝበለ ኲናት ንምእዋጅ ብሸነኽ ባድመን ሕሞራን ኲናት ይኸፍት ከም ዘሎ ካብ ኤርትራ ብዝሃቡና ሓበሬታ የራጋግጹ።

ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንህዝብና ናብ ዲቕ ዝበለ ኲናት ንምእዋጅ ብሸነኽ ባድመን ሕሞራን ኲናት ይኸፍት ከም ዘሎ ካብ ኤርትራ ብዝሃቡና ሓበሬታ የራጋግጹ።

ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ሕድሕድ ኲናት ፌደራላዊ መንግስትን መንግስቲ ኽልል ትግራይን: ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣንጻር መንግስቲ ትግራይ ዝዓለመ ኣብ ሞንጎ ኦምሓጀርን ሕሞራን ዝርከብ ማዕለባ ዝብሃል ቦታ 5ተ ክፍለ ሰራዊታት እንዳ 65ን 48ን 61ን 62ን 35ን ዝርከብዎ ሰራዊት ኤርትራ ሰኑይ ምሸት ካብ ሳዓት 4:00 ንዳሕር ኣትሒዙ ከቢድ ብረት ደብዳብ ክገብር ከም ዝሓደረ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርግጽ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ተሃን ውለቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንምርዋይ ሙኻኑ ሓላፍቲን ኣዘዝቲን ሰራዊት ብዝግባእ ክርድእዎ ምተገበአ። እንተኾነ እዚ ኲናት‘ዚ ናበየናይ ዓውደ ኲናት ክሳግም ከምዝኽእል ምግማቱ ዘጣራጥር ኣይኮነን። ካብዚ ሕድሕድ ዓውደ ኲናት‘ዚ ሰራዊት ኤርትራ ኢዱን እግሩን ክእክብ ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝብኣሰ ከይስዕብ ቲቪ መለይ ተተሓሳስብ።

መውሃቢ ርእይቶ

ኢመልይኩም ኣይክረአን ኢዩ።