ሶሉስ , 6 ታሕሳስ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ኤርትራውያን ምሩኻት ነጻ ተለቒቖም ዝተሰዱ: ብህግደፍ ተጨውዮም ኣብ ካባቢ ምዕጢር ተኣሲሮም ይርከቡ።

ኤርትራውያን ምሩኻት ነጻ ተለቒቖም ዝተሰዱ: ብህግደፍ ተጨውዮም ኣብ ካባቢ ምዕጢር ተኣሲሮም ይርከቡ።

ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ሓያሎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ወተሃደራት ከምዝተማረኹ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ መንግስቲ ትግራይ ን9400 ምሩኻት ምሕረት ሂቡ ነጻ ከምዝለቐቖም ዝዝከር እዩ። ካብዞም ነጻ ዝተለቁ ሙሩኻት 120 ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ምስተፋነው: ካብ ኣብዓላ ክልል ዓፋር ተጨውዮም ናብ ገማግም ባሕሪ ብምውሳድ ብጃልባ ሰሜናዊ ሳሕል ጠውዮም ኣብ ከባቢ ምዒጥር ‘ኣዝሃራን ሻባይ መንድር’ ዝተባህለ ቦታ ኣሲሮሞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዝኾነ ኤርትራውያን ነጻ ሰዲድካ ንስርዓት ህግደፍ ምርካብ ማለት “ኪዱ ተኣሰሩ ወይ ተመሊስኩም ተዋግኡኒ” ማለት ምዃኑ ብምርዳኡ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ በረኻታት ትግራይ ዝዕቆቡሉ ዕድላት ምፍታሽ ዝሓሸ ምዃኑ ምርኣይ የድሊ።

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን
30 ጥቅምቲ 2022