ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

“ኣንጭዋ ሓሊፋ ድሙ ተዓንቂፋ” ኣብ ዝብል ሓንኳሊ ምኽኒት ምኒን ክንብል ግዜ የብልናን!”

“ኣንጭዋ ሓሊፋ ድሙ ተዓንቂፋ” ኣብ ዝብል ሓንኳሊ ምኽኒት ምኒን ክንብል ግዜ የብልናን!
******************************************
ሰሙናዊ መጸ መቋየቚ፡ መናገሪ፡ መጻረፊ ካብ ዘይስኣን ዝያዳ ሓደ ዕቍድ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ቆይቊ ዘለፋ ድማ፡ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ከምጽእ ኣይከኣለን ዘሎ። እዚ ቆይቊ መሊሱ ንሓድሕዳዊ ደምበ ተቃውሞ ክሓናኽር እምበር፡ ነቲ እምባገነናዊ ስርዓት ይትረፍ ክኣሊ – ከነቓንቕ እውን ኣይከኣለን።
ብዙሓት የዋሃት ደቂ ሃገር፡ ኣብ መሓበራዊ ሜድያ ወጺኦም፡ ብዙሕ ሰብ ፈታዊ ዘረባን ፈታዊ ጣቕዒትን ስለ ዘጣቓዓሎም፣ ናብ ዓንኬል ፖለቲካዊ ዓውደ ንቕሓት ዝደየቡ መሲልዎም፡ ነቲ ህዝቢ የገላትዕዎ ኣለዉ። ግደ ሓቂ ህዝቢ ብወረ ክገላታዕ፡ ብጽውጽዋይ ክሰናበድ እምበ’መደለየን ነይሩ። ግን ይገላታዕ – ይሰናበድ ኣሎ።
ኤርትራ ብማንም ኣይትቕየርን እያ። ምናልባት ብዘይሓላፍነታዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ትፍተን ትድንደን ትህሉ እያ። ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክትኣቱ፡ እንዳ-ማንም ልሳኑ ዘጽርየላ መዋእል ህጻናት ከም ዘይኰነት ምፍላጥ ይግባእ።

ኤርትራ – ብሽውሃት ጸልእታ ትብላዕ! ብውልቀ መራሒ ትቕላዕ ኣይኰነትን። ወላ’ኳ ብዙሕ – ብዙሕ ትፍተን፡ ትሽብሎቕ ትሃሉ፣ ኤርትራ፥ ዘይትቕየር ልኡላዊት ሃገር ምዃና ብቃልሲ ደቃን ብረፈረንደማዊ ድምጺ ህዝባን ዘመስከረት እያ።
ወትሩ ሰሙን መጸ ወይ እውን ወርሓዊ ከም ወርሓት ጽግያ ኣብ ሓሸውየ ክንኣቱ ኣይንደልን። ቃልስና ነቲ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ምእላይ እምበር፡ ኤርትራ – ከም ሃገረ ኤርትራን ኤርትራውያንን: ኣብ መጐተን ዘተን እንኣትወሉ ሓሸውየ የብልናን።
ጸወታ ሓሸውየ፡ ንልዕሊ ሰለስተ ዕቍድ ለሽሽ ተባሂልናሉ ኢና። ደጊም ጸወታ ሓሸውየ ኣብቂዑ እዩ። እቲ ዘየብቅዐ፡ እቲ ኣብ ኣፈፌት ሞት ኰይኑ ዝሳሓግ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ምቅባጽ እዩ። እምበር፡ ወጣጡ ማሕበራዊ ሜድያ ተዛሪቦም ኢልካ፡ ደድሕሪኦም “እምቤእ” ምባል ቃልሲ ውድባዊ ቃልስና ኣይኰነን። ውድባዊ ቃልስና ንቐዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምእላይ እዩ። ዘረባ ጓል-መንገዲ ኣብ መንገዲ ተደፊኡ ዝተርፍ ስለ ዝኮነ።
ስለዚ፡ ውዳቤናን ህዝብናን ብምጥንናግ ስርዓት ንምእላይ እምበር፡ ምስ ቆልዑ ኣብ መራኸቢ ቡዙሃን ዘዝትረኽበ ምዝራብ ዋጋ ኣይኰነን። ምኽንያቱ፡ እዚ “ኣንጭዋ ሓሊፋ ድሙ ተዓንቂፋ” ዝብል ኣብ ሓንኳሊ ምኽኒት ኣቲና -ምኒን ክንብል ግዜ ስለ ዘይብልና።
ንሕና፡ ኢሳየስ ስራዓቱን ንምልጋስ እምበር፡ ኣብ ኤርትራ ምድራን ባሕራን ድርድር እንኣትወሉ ሓሸውየ የብልናን።
ንሕና፣ ህዝብናን ከቢሩን ተሓፊሩን ክነብር እምበር፡ ኣብ ድንግርግር ከነእትዎ ኣይንደልን።
ንሕና፡ ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን እምበር፡ ኣብ ልኡላውነት ሃገርና ማንም መጽረዪ ፖሎቲካዊ ንፋጡ ክገብሮ እነፍቀደሉ ኣይኮናን።
ንሕና፡ ህዝብና ምስ ጐደቦኡ ሕድሕዱ ብምክብናር ክነብር እምበር ተፋጢጡ ክነብር ዕላማ ቃልስና ኣይኮነን።
ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!!
ዜናን ሓበሬታን፥ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን።