ሶሉስ , 6 ታሕሳስ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ኣብ ከተማ ዓዲ–ግራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ከቢድ ሽግር ከምዘለው ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና የራጋግጽ።

ኣብ ከተማ ዓዲ–ግራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ከቢድ ሽግር ከምዘለው ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና የራጋግጽ።

ኣብ ከተማ ዓዲ–ግራት ዝርከቡ ዜጋታትና ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ መላእ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕጽዋን ክባን፡ ኣብ ልዕሊ እዞም ዜጋታት ዝወርድ ዘሎ ድርብ ኣደራዕ ዝኸፍአ ምዃኑ ዜጋታትና ብምረት ይገልጹ ኣለው። ቅድሚ ክልተ ዓመት ማለት ኩናት ቅድሚ ምውላዑ ኣብ ከተማ ዓድግራት ተኻርዮም ዝነበሩን ዝነብሩን ከምኡ’ውን ወኪል ስደተኛታት ኢትዮጵያ “ንወተሃደራት እምበር ንሲቪልን ቆልዓ ሰበይትን ኣይንቅበልን” ኣብ ዝበለሉ እዋን ብኣማኢት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማ ዓድግራት ይነብሩ ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ግዜኡ’ውን ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ናይ ኣስታት ርብዒ ሚልዮን ብር ናይ ሃለኽቲ ሓገዝ ገይሩሎም ምንባሩ ይዝከር። ኮይኑ ግን ድሕሪ ኲናት ምውላዑ ብዘይ ዝኾነ ቀረብ መግብን ናይ ረዲኤት ሓገዝን ተሪፎም ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ጸጥታዊ ጸገማት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ ከምዘይክእሉ ሓቢሮም። ምንቅስቃሳቶም ኩሉ ብዓይኒ ጸጥታን ስለያዊ ንጥፈታት ስለዝርአ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ይርከቡ። ብተወሳኺ’ውን ብሰንኪ ስእነት ኣገልግሎት ባንክን ሓገዝን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተኻረይዎ ገዛ ክኸፍሉ ብዘይ ምኽኣሎም፡ ናብ መዓስከራት ስደተኛታት ከይኸዱ ብኣካረይቲ ጂሆ ተታሒዞም ከምዘለው እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። ኣካረይቲ ዋላ እኳ ወሰኽ ገዛኽራይ እንተዘይ ገበሩ፡ በቢ ወርሑ ክኽፈል ዝግብኦ እናተመዝገበ፡ ዕዳ ስደተኛታት ዜጋታትና ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ እና ወሰኸ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት ኣስታት 780 ምዝጉባት ነበርቲ ኤርትራውያን ከምዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ጸገማት እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ መላእ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ሽግር ብምዃኑ ምንጭታትና ብተወሳኺ ሓቢሮም።
በዚ ኣጋጣሚ ፡ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ሽግር’ዚ ተረዲኡ ንዘለዎም ዕዳ ብሕጋዊ ሰነድ ብምምዝጋብ ካብ ተወሳኺ ናይ ገዛ ክራይ ዕዳ ክድሕኑን ብተዛማዲ ካብ ጸጥታዊ ጥርጣረን ስክፍታታትን ብመጠኑ ክገላገሉን ፡ናብ መዓስከር ስደተኛታት ንኽኸዱ ከፍቅደሎምን ክተሓባበሮምን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ይጽውዕ። ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ኤርትራውያን ድማ ነዞም ንኣስታት ዓመትን 9ወርሕን ብዘይ ዝኾነ ዝሓርስዎ ግራትን ሓገዝን ናተይ ዝብልዎ ገዛን ዘይብሎም፡ ኣብ ጸጥታዊ ስግኣትን ጥሜትን ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቆም ዘለው ዜጋታትና ብ እንኽእሎን ብዝሰለጠናን መገዲ ሓገዝና ከነበርክት ጻዊዕትና ነቅርብ።