ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

“ምንቅስቃስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ ምስ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ሓቢሮም”

ምንቅስቃስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ ምስ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ሓቢሮም ክቃለሱ ብዕለት 28 ጥሪ 2022 ናብ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ተጸንቢሮም።
“ምንቅስቓስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ” ካብ 2019 ምስ ናይ ይኣክል ማዕበል ዝተበገሰ ኾይኑ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 3 ዓመት ጉዕዞ ሕድሕዱ ብምውድዳብን ከም ምንቅስቓስ ብሙቛም ንዝኸይድ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ውዳቤታት ኣብ ምድጋፍን ኣብ ምሕያልን ተራ ዝነበሮ ምንቅስቓስ እዩ።  ናይዚ ኣብነት ንውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ጎኑ ጎኑ ናይ ሞራል ደገፍ እናገበረ ክሳብ ናይ ባጆት ሓገዝ ዝገብር ዝነበረ ምንቅስቓስ እዩ። ብመዳይ ሜድያ ውን ንዘለዋ ናይ ኣንጻር ምልኪ ዝጉስጉሳ ሜድያታት ካብ ኣሰና ጀሚርካ ኣብ ምሕጋዝ ዝዋፈር ዝነበረ እዩ። “ምንቅስቓስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ” ብዕለት 28 ጥሪ 2022 ኣብ ኣዳራሽ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ዞባ እስራኤል ምስ መሪሕነት ውድብ ወግዓዊ ርክብ ብምግባር ምስ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ሓቢሮም ምስ ኣባላት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ተጸንቢሮም ናይ ሓባር ቃልሲ ከካይዱ ሙኻኖም ምሉእ ብምሉእ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ርክብ: ኣባላት ምቅስቓስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ ተረኺቦም: “ንሕና እንታይ ጌርኩም እንታይ ሰሪሕኩም ዘይኮንና ክንጻብጸብ: ከምኡ ውን ንዝረኤ ዘሎ ናይ ዘይስነስርዓታዊ ጠባያት(ድስፕሊን) ከመይ ጌርና ሓቢርና ንቃለሶን ንዘሎና ፖሎቲካዊ ጸገማት ንፈትሕን ንህዝብና ራህዋ ንፈጥረሉን: ከምኡ ውን ንቦኺርናዮ ዘሎና ናይ ምቅላስ ወኒ: ድሌት ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ተወዲብና ክንቃለስ: ካብዛ ሎሚ ዕለት ኣባላት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኬንና ኩሉ ኣባል ውድብ ዘማልኦ ዘበለን ዝሕተቶ ዋጋን ክንከፍል ድሉዋት ኣለና።” ብምባል ቃሎም ሂቦም። መሪሕነት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብኣካል ተረኺቡ: “ዘይተወደበን ዕላምኡ ዘየነጸረን ተቓላሳይ ይኹን ቃልሲ ኣብ ዝበጽሖ ይብሉን። ስለዚ ድማ ንሕና ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንዝነበሩና ጸገማት ይኹኑ ብድሆታት ኣብ መድረኽ ቃልሲ ዕላማና ብምንጻር ውዳቤታት ብምውህሃድ ንቓልስና ኣብ ምግስጋስን ስጥመት ውዳቤታትና ኣብ ምሕያልን ንርከብ። ኣባላት ምንቅስቓስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ ነዚ ናይ ለውጢ መድረኽ ከምቲ ኹሉ ኤርትራዊ ንለውጢ ዝገብሮ ኣበርክቶ: ብዝጥዕመኩም መዳይ ክትቃለሱ ብምጽናሕኹም: ‘እዚ ኣኻሊ ኣይኮነን ምስ ዕላማኦም ዘነጸሩ ውዳቤታት ተወዲብና ኽንቃለስ ኣሎና’ ብምባል ወሲንኩም ብምምጻእኹም ዝንኣድ ውሳኔ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራውያን ሓደ ሓዱሽ ተርእዮን ኣብነትን ዘርኣኹምሉ: ዝተጠርነፈ ሓይሊ ንዝተጠርነፉ ውዳቤ ይኹን ሜድያ ክሕግዝ ተራእዩ ኣይፈልጥን: ንስኹም ነዚ ኣብነት ኬንኩም ታራ ካብ ዝተጻወትኩም ኢኹም። ካልኦት ከምዚ ናትኩም ውዳቤታት ዘለዉ ናብ ከምዚ ዓይነት ተራ ክጻወቱን: ናብዚ ዝኣመሰለ ውሳኔ በጺሖም ኩሉ ኣብ ሓደ ውህደት ክመጽእ ንዝተዳናጎየ ለውጢ ኣብ ሃገርና ውን ናህሪ እናወሰኸ ስለዝኸይድ ከም ዜጋታት ድማ ሓድነትና ብምጥንኻር ንጸላኢና ከነምብርክኾ ስለዘሎና ውሳኔኹምን ተበግሶኹምን ዝንኣድ ኣበርክቶ ‘ዩ” ብምባል: መሪሕነት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ቃሉ ክህብ እንከሎ ካልእ ብዛዕባ ‘ዚ ቓልሲ ዘለዎም ሪእቶን ሕቶን ነዊሕ ሰዓታት ብምዝርራብ ኣብ ዘዐግብ ትሕዝቶን ምርድዳእን ብምብጻሕ: ብሕጉስ መንፈስ ዛዚሞም።