ሶሉስ , 6 ታሕሳስ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራያን። ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕ።

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራያን።

ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕ።


ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እዩ። ስለ ዝዀነ ዳርጋ ናይ መላእ ዓለም ኣቓልቦ ዝግበረሉ ኣፍሪቃዊ ዞን’ዩ። ይኹን እምበር ንነዊሕ ግዜ ኣብ ናይ ውግእ ረመጽ ከም ዝጸንሐን ዘሎን ከኣ ይፍለጥ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ (2) ዓመታት ንዓለም ምሉእ ዘሰንበደ ናይ ውግእ ዓመጽ  ንንጹሃን ኣህዛብ ግዳይ ዝገበረ’ዩ ጸኒሑ።

ካብ‘ዚ ሓቂ‘ዚ ብምብጋስ፡-  ጻዊዔት ዝገበርናሉ ቀንዲ ምኽንያታት፡-

1. ኣብዚ ውግእ እዚ ብዘይካ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ተዋጋእቲ  ዘይምልከቶ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘየርብሕን ዘይምልከቶን ውግእ ኣእትዩ መንእሰያት ጥራሕ ዘይኰነስ ህጻውንቲ ትሕቲ ዕድመ ዓበይቲ ዓዲ ከይተረፈ ኣብ ውግእ ከም ዝሃልቁ ብምግባሩ፣

2. ከም ሕግን ፍትሕን ንኽሰፍን ተቓለስቲ ኣብ ልዕሊ ዝዀነ ተራ ህዝቢ ገበን ክፍጸም ከሎ ስቕ ኢልካ ክሕለፍ ዘይግባእ ሓላፍነት ዘሰክም ብምዃኑ፣

3. ኣህጉራዊ መጋብእያታት ድማ ብስቕታ ክሓልፍዎ ከም ዘይብሎም ብምስትብሃል፣ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) ናይ ሰላም ጸዋዔት እንዳገበረ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ።

ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ኣካላት ወከልቲ ኣብ ዕጹው ዘተ ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሕዳር 2, 2022 ናይ ስምምዖም ሰነዶም ንዓለም ግሉጽ ገበርዎ። እዚ ስምምዕ እዚ፡-

1. ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ብስምምዕ ምውጻእ ንውጹዕ ህዝቢ እፎይታን መስተርሆትን ክህብ ምዃኑ ብምስትብሃል፣

2. ንመጻኢ ህድእ ኢሎም ዱልዱል ዕርቂ ንኽሃንጹ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ፣

3. ኩሎም ገበናት ናይ ውግእ ይኹን ጸረ-ሰብኣውነት ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ፍርዲ ዘቕርብ ኣገባብ ባይታ ዝጸርግ ብምዃኑ፣

4. ኣደዳ ገበናት ኮይኖም ዝተበደሉ ኣካላት ፍትሒ ክረኽቡ ባይታ ክጸርግ ዕድል ብምህላዉ፣

5. ናይ ሎሚ ተሞክሮ ውግእን መስርሕ ፍትሒ ብምትእትታው ንመጻኢ ከይድገም ትምህርቲ ዝህብ ምዃኑ ብምስትብሃል፣

እዚ ዘሐጉስ ስምምዕ መሰረት ብምግባር፣ ው.ሓ.ኤ በቲ ሓደ ክልቲኦም ተዛተይቲ ኣካላት ምስ ተሓጋገዝቶም ኣብዚ ንኽብጻሕ ዝገበርዎ ጻዕሪ ሞገሱ ይገልጽ፣ እንቋዕ ሓጎሰኩም ብምባል ተኻፋሊ ሓጎስ ምዃኑ የመልክት። በቲ ካልእ ወገን ድማ ”ዘራግ ማይ ’ንከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ” ከም ዝበሃል፣ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዘይምልከቶ ጦብሎቚ ምባልን ሓዊ ናይ ምስዋርን ኣመል ከም ዘለዎ እንዳ ኣዘኻኸርና፣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ንኽሰፍን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዕቱብ ቆልሓታ ክገብር ንጽውዕ።

ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ !

ፈጻሚ ኣካል ው.ሓ.ኤ

ዕለት 4, ሕዳር, 2022