ሶሉስ , 6 ታሕሳስ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብጉዳይ ምእሳር ካህናት ካቶሊካዊት  ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ።

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብጉዳይ ምእሳር ካህናት ካቶሊካዊት  ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ።

ስርዓት ውልቀ-መላኺ ኢሰይስ ኣፈወርቂ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ካብ ዝድይብ 31 ዓመታት ኣሕሊፉ ኣሎ። እዚ ሓደ ሰብ ዝመልኮ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን። ንኹሉ ትካላውን ሕጋውን ኣሰራርሓታት ክብትንን ከማስንን ድቃስ ስኢኑን ኣሎን። ስልጣን ብግዝያውነት ብምሓዝ፣ ንኩሉም ንሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ዝኣስሩ ማሕበራዊ ኣፍትልትን ክብርታትን ከምኡ’ውን ዓንድታትን ኣብ ምብታን ተዋፊሩ ሕጅ’ውን ብዝኸፍአ መልክዑ ክቕጽሎ ንርኢ ኣሎና።

ብመጀመርታ ስርዓት ህግደፍ ነታ ዓንድ-ሕቖ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኾነት ስድራ-ቤት ብመደብ ስለ ዝበተና ሎሚ ገሊኣ ኣብ ስደት፡ ገሊኣ ኣብ ኣገልጉሎት፡ እቶም ንበይኖም ኣብ ዓዲ ዝተረፉ ወለዲ ድማ ኣብ ማእሰርትን ካብ መንበሪ ቤቶም ተሓዲጎም ሓሳረ መከርኦም ይረኽቡ ኣለው። መብዛሕትኦም ናይ‘ታ ስድራ-ቤት ኣባላት ከም ንብረት እዚ ጨካን ስርዓት ክግልገለሎም ይርአ። ስርዓት ህግደፍ ሃገር ብፍላጥ ቅዋምን ብህዝቢ ዝተወከለ ባይቶን ዘይብላ ገይሩ የመሓድራ ኣሎ። እታ ሃገር ሕገ-ኣልቦ ኰይና ብኣዋጃት ውልቀ-መላኽን ጀነራላቱን ትካየድ ኣላ።

ካብዚ ሓሊፉ ብኢሳያስ ዝምራሕ ገባቲ ጉጅለ ንኹለን ትካላት ሃይማኖታዊ እምነታት ከዕንወን ይርአ ኣሎ። ብመጀመርታ ንኣመንቲ ጅሆቫን መራሕቶምን ኣሲሩ፣ ሎሚ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንመራሕቲ ኣመንቲ ምስልምና ብስም ናይ ጅሃድ ምንቅስቓስ ሰዊሩዎም ይርከብ። ቀጺሉ ናይ ኣርቶደክሳዊት ቤተክርስትያን ኣቦ ዝዀኑ ብጹእ ዎ ቅዱስ ፓትሪያርክ ብምእሳር፣ ወላኳ ብሞት እምበር ብካልእ ክቕየሩ ዘይግብኦም እንተዀኑ ከም ዝቕየሩ ገይሩ ኣገዲዱ ከብቅዕ ኣምሳይኦም ካልእ ፓትሪያርክ ከም ዝምረጹ ኣተባቢዑ። እቶም ሕዩር ኣቦ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሳቐዩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዓርፉ ኰይኖም። እዚ ኩሉ ኢሳያስ ዝገብሮ ጉስቆላ ነተን ህዝብና ዝኣምነለን ትካላት ናይ እምነታት ንምዕናው ዝኣመተ እከይ ተግባራትን ንኩሉ እምነት ኢሰያስን ብኢሰያስ ዘይማሓደር ትካል ንስልጣኑ ከምዘስግኦ ጌሩ ስለዝርእዮ እዩ። ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሎሚ ግዳይ ናይዚ ክካየድ ዝጸንሐ ምዕናው ማሕበራውን ሃይማኖታውን ትካላት ኮይና ንርኢ ኣሎና። ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ሕጂውን ምህጋር ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብያተ ትምህርትን ክሊኒካትን ካልእ ጸገማትን ክገብረላ ጸኒሑ እዩ።

ካህናት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምሉእ ጊዜኦም ኣብ ምግልጋል ህዝቦም ተዋፊሮም ካብ ዝነበርሉ ብዘይተነግሮም ምኽንያት ብላዕለዎት ሓለፍቲ ትድለዩ ኣለኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣስሩ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ዝተኣሰሩ ድማ ኣቡነ ፍቅረማርያም ሓጎስ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና ሰገነይቲን፡ ኣባ ምሕረትአብ እስቲፋኖስ ካህን ቅዱስ ሚኬል ሰገነይቲን፡ ኣባ ኣብርሃም ሃብቶምን እዮም። ኣቡነ ፍቅረማርያም ኣብ ናይ ቅዱስ ዮውሃንስ ዓመታዊ መልእኽቶም ብጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ኣልዒሎም ኣረጋውያንን ሓራሳትን ዝከላበቱ ዘለዉ ኣልዒሎም ዓገብ ከምዝበሉ ኣብ ስብከቶም ከምዝተዛረቡ ዝዝከር እዩ። ኣቲ ጥርጠራ በዚ ስብከቶም ኣሲሮሞም ዝብል እዩ ዘሎ። ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) እዚ ኣጋጣሚ‘ዚ ብምውሳድ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ብቑዕ ኣቓልቦ ክግበረሎም ይደሊ። ንሳቶም ከኣ፡-

1. ነዚ ኢ-ሰብአዊ ስጉምቲ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኤርትራ ዝወሰዶን ዝወሰዶ ዘሎን ብዘይፍሉጥ ክስን ሕጋዊ ብዘይኰነ ናይ ማእሰርቲ ስጉምትታት ውሓኤ ኣትሪሩ ይኹንን፣

2. ዝኸበርካ ህዝብና ድማ እዚ ብገባቲ ስርዓት ዝግበር ዘሎ ናይ ክብርታትካን እምነታትካን ዝበታትን ዘሎ ጉጅለ ንምእላይ ብትብዓትን ብክሰርሕ ዝኽእል ትርጉም ዘለዎ ሓድነት ክትገጥሞን ብቃልስኻ ድማ መሰላትካን ክትምንዝዕን ንጽውዕ፣

3. ኩሎም ናይ ሕልና፡ ፖለቲካ፡ ሃይማኖት መራሕቲ፡ ጋዜጣኛታት ወዘተ እሱራት ክፍትሑ መታን ህዝቢ ኤርትራ ኣትሪሩ ብዘይተስፋ ምቚራጽ ንቓልሲ ይጽውዕ፣

4. ንሕብረተሰብ ዓለም ብሓፈሻ ከምኡ’ውን ተጣበቕቲ ንመሰረታዊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ዝካእሎም ጸቕቲ ክገብሩ ውሓኤ ጸዋዒቱ የቕርብ፣

ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!

ፈጻሚ ኣካል ውሓኤ

ዕለት  31 ጥቅምቲ 2022