ሶሉስ , 6 ታሕሳስ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብመኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብመኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ዝኸበርኩም ዕዱማት፣
ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት
ዝኸበርኩም ኣባላት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን
ዝኸበርካ መላእ ተቓላሳይ ህዝብና፣

ሎሚ 20 ሰነ ዕለተ ኩሎም ሰማእታት ኤርትራ፡ ምእንቲ ‘ቶም ንራህዋን ውሕስነትን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ፣ ምእንቲ ህዝባዊ ዕላማ እታ እንኮ ሂወቶም ዝመጠው ሰማእታት ንምዝካርን ብመንፈስ ንምርኻብን እትዝከር ዘላ ዕለት ኢያ። ሰማእታትና ብዕዙዝ ሃገራውን ህዝባውን ስሚዒት፣ ህዝቦም ካብ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ንምክልኻል, መስዋእቲ ብምኽፋል ዋልታ ህዝቦም ኮይኖም። መስዋእቲ ምእንቲ ህዝቢ ከም ባህሊ ኮይኑ ንኽሰርጽ ክውን ገሮም ሓሊፎም። መስዋእቶም ግን ብማሕበራዊ ፍጮ ዝኾኑ ተበለጽቲ ኣሕዋቶም ተጠለሙ, ሎሚ ድሕሪ መስዋእቶም ህዝብን ሃገርን ጸኒቱ፣ ወለድና ብዘይ ኣላዪ ተሪፎም, ኤርትራ ምድራዊት ሲኦል ኮይና ትርከብ። ከም ውጺኢቱ ድማ እነሆ ደቆም ኣሰር ሰማእታት ወለድና ተከቲልና ነቲ ሓደራኦም ጠተሊሙ ኤርትራ ሃገርና ዓባይ ናይ ቅዝፈት ቤት ማእሰርቲ ቀይሩዋ ዝርከብ ጉጅለ ደመሲስና፣ ራህዋ ህዝብና ክውን ክንገብር, ኣብ ኣሰር ሰማኣታትና ተሰሊፍና ንርከብ።
ዕለተ 20 ሰነ፣ ዕለተ- ኩሉም ኣብ ዝሓለፉ ወለዶታት ምእንቲ ህዝቦም ሂወቶም ዝኸፈሉ ሰማእታት እንዝክረላ ዕለት ኢያ። ዝሓለፉ ወሎዶታት ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ህዝቦምን መጻኢ ወለዶታትን መስዋእቲ እናኸፈሉ መጺኦም። ከም ኣብነት ኣቦና ባህታ ሓጎስ(ኣባጥመር) ቅድሚ 128 ዓመት, ስለ ዕሸላት ደቂ ኣነስትዮ ደቆም ምስጥልያን ገጢሞም ሓላል መስዋእቲ ከፊሎም። እዚ ከም ኣብነት ድኣ እምበር ኣዝዮም ብዙሓት ኣቦታት ምእንታና መስዋእቲ ከፊሎም ኢዮም። ስውኣት ብረታዊ ቃልሲና’ውን መቀጸልታ ናይ ቅድሚኦም ዝነበሩ ወሎዶታት ሰማእታት ኢዮም። ኣንጻር ዘቤታዊ ዓማጺ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ሕጂ ሂወቶም ንዝኸፍሉ ሰማእታት’ውን በዚ ዕለት’ዚ ንዝክሮም ኣሎና። ክሳብ ዳግማይ ሓርነት ተረጋጊጹ ቅዋም ዝትከል ድማ ሰማእታትና በዛዕለት እዚኣ ቃልና ከነሐድስ ኢና።

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፣ በዛ ረዛን ዕለት እዚኣ ክንሕብሮ እንደሊ, ንሕና ደቅኻ ንድሕነት ህዝብናን ንምውሓስ መጻኢናን እቲ ከም ባህሊ ዝወረስናዮ መስውእቲ ዳግማይ ዋጋ ክንከፍል, ህሉው ኩነታትና የገድደና ኣሎ። መስዋእቲ ስለዝደለናዮ ዘይኮነስ ስቓይ ህዝብና ስለዝጠልቦ ኢዩ። ብርግጽ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ኣብ ሓድሕድ ደቁ ኣዝዩ መሪር ተመኩሮ ኢዩ ኣሕሊፉ። ስለዝኮነ ከኣ ካብ ኣሰቃቒ ኩናት ሓድሕድ እቶም ልዕሊ መጠን ደንቁሮም ዘለው ደቁ ካብ ኣራዊታዊ ባህሪ ናብ ሰብኣውነት ክምለስሉ ብምምራጽ፣ ክሳብ ንጽንተት ዝዳረግ ብልዕሊ መጠን ዓቕሊ ክጽመም ጸኒሑ። እንተኾነ እዚ ምጽማም እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዕሽነት ተቖጺሩ ዕሸላት ደቁ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ይጥጠቑ ኣለዉ። እቲ ዘሕዝን፣ እዚ ኹሉ መስዋእቲ ዝኸፈልናዮ ከይኣክልና ኩነታትና ገና መስዋእቲ ይጠልብ ምህላው ኢዩ። ህዝብና ብውሑድ መስዋእቲ ሓርነትና እነረጋግጸሉ እዋን ሕጂ ኢዩ። ህዝብና ብሓፈሻ፣ ወለዲ ስውኣትን ደቂ ስውኣትን ብፍትሓዊ ቃልስና ክድበሱ ኢዮም።

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና
ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!!!
19 ሰነ 2022